Innovasjonsprosess tegneserie 698x3

Innovasjon - kreative prosesser

Klikk her for større bilde

Gjennom Norconsult sitt innovasjonsprogram kan vi tilby kreativ prosessledelse som metode for effektiv problemløsing og utvikling. Metodene er forskningsbaserte og kan være like effektive for store idéskapingsprosesser som f.eks. byggeprosjekter eller strukturutredninger, som i korte møter der en skal ta stilling til konkrete løsninger.

Programmet har på mange ulike nivå og stadier utarbeidet, eller støttet gjennomføringen, av plan- og utviklingsprosesser fram til ulike grader av konkretisering. Vi kan ved hjelp av våre prosessledere bistå med en slik kreativ prosess.

Vår erfaring i nettopp å gjennomføre denne type kreative prosesser har vært benyttet av bl.a. Statens vegvesen, Jernbaneverket, Statoil, Ruter, Asker kommune og Haugesund kommune i slike prosesser.

For mer informasjon om Norconsult sin metodebruk for kreativ prosess og problemløsingsinnovasjon, se her

Endre Ljones

Avdelingsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com