300610 skolebruk ute 85153e 10
300610 skolebruk ute 85153e 11
300610 skolebruk ute 85153e 4

Barnehage- og skolebruksplaner

Barnehage- og skolebruksplaner er temaplaner som analyserer og skisserer løsningsalternativer for framtidig bruk og behov for utbygging og renovering av barnehage- og/eller skoleanlegg i et avgrenset geografisk område som en bydel, kommune eller et fylke.

Hensikten med planen er å foreslå konkrete tiltak som sikrer nok barnehage- og/eller skolekapasitet på rett sted til rett tid, samt legge føringer for ønsket bruk og utforming av anleggene.

Planen bør ha et tidsperspektiv på minimum 12 år, og rulleres med jevne mellomrom.

Norconsult har de senere årene bistått mange kommuner og flere fylkeskommuner med utarbeidelse av slike planer.

For referanseprosjekter, se menyen til høyre.

 

Endre Ljones

Avdelingsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com

 

 

Dan Lysne

Senior skoleplanlegger
M: +47 454 04 504
dan-asgeir.lysne@norconsult.com