Elevtallsprognoser

Barne- og elevtallsprognoser

Oppdaterte barne- og elevtallsprognoser er nødvendig for å lage gode barnehage- og skolestrukturplaner/utredninger slik at en unngår feilinvesteringer.

Statistisk Sentralbyrå lager befolkningsprognoser på kommunenivå, men prognoser på lavere geografiske nivåer må kommunene bestille eller lage selv. Fordelen med dette er at kommunen da også kan legge inn lokale forutsetninger om boligbygging, avgang til private skoler mm. som SSB ikke tar høyde for i sine prognoser.

Norconsult utarbeider barne- og elevtallsprognoser for skoleområder i kommuner og fylkeskommuner. Prognosene utarbeides i egenutviklede regneark og tar utgangspunkt i grunnlagsdata fra SSB og lokale føringer.

For referanseprosjekter, se menyen til høyre.

Endre Ljones

Avdelingsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com

 

 

Dan Lysne

Senior skoleplanlegger
M: +47 454 04 504
dan-asgeir.lysne@norconsult.com