mulighetsstudie2

Planer og utredninger

Overordnede planer og utredninger er nødvendig for å sikre riktig barnehage- og skolekapasitet over tid. Det tar som oftest flere år fra vedtak om bygging til ferdigstilling av et nytt barnehage eller skoleanlegg, og det er derfor viktig å starte den overordnede planleggingen tidlig og ha en lang planhorisont.

Det er mange momenter som taler for at en bør ha vært igjennom en utrednings- og planleggingsfase før en går i gang med konkrete byggeprosjekter. Det viktigste argumentet er at en gjennom en planprosess får sett ulike behov i sammenheng - både innenfor barnehage- og skolesektoren, men også på tvers av offentlige sektorer og i forhold til andre samfunnsbehov. Gjennom god planlegging sikres et godt beslutningsgrunnlag og en unngår forhastede løsninger og ikke minst feilinvesteringer.

Vi bistår kommuner og fylkeskommuner over hele landet i deres langsiktige planlegging.

For referanseprosjekter, se menyen til høyre.

Endre Ljones

Avdelingsleder
T: +47 55 60 97 51
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com