1525R 81920

Rådgiving til ledere og eiere

Skoleeiere og skoleledere leder ofte prosesser som innebærer planlegging, omstilling eller utviklingsarbeid i en kommune eller skole.

Vi har fulgt en rekke ledere gjennom planlegging av nye skoler, større nasjonale pedagogiske satsinger eller omstillingsprosesser knyttet til nedleggelser og sammenslåing av skoler.

Vi kan være en rådgiver og samtalepartner for ledere slik at de er best mulig rustet til å lede større og krevende endrings- og utviklingsprosesser.

 

 

 

 

 

Endre Ljones

Avdelingsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com