Hatlane skole

Utdanningsdirektoratets rådgivingstjeneste for fysisk læringsmiljø

Norconsult har siden 2003 bistått Utdanningsdirektoratet i utvikling og drift av den nasjonale rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø. 

Rådgivingstjenesten består av et nettsted som gir informasjon og faglige råd om utforming, planlegging, drift og bruk av barnehage- og skoleanlegg, en gratis svartjeneste der det kan stilles faglige spørsmål og en konferanse om fysisk læringsmiljø med temaer knyttet til barnehage- og skoleanlegg. Rådgviningstjenesten representerer Norge i OECD-nettverk for fysisk læringsmiljø (CELE LEEP). 

Rådgivningstjenesten er primært rettet mot beslutningstakere i kommuner og fylkeskommuner. Hensikten med tjenesten er å øke bestillerkompetansen.

Lenke til rådgivingstjenesten finner du her

Siv Marit Stavem

Oppdragsleder
M: +47 45 40 12 88
siv.stavem@norconsult.com

Espen Storstrand

Oppdragsmedarbeider
M: +47 91 63 43 42

Espen.Storstrand@norconsult.com