testbildeJente

Pedagogisk utviklingsarbeid i skolebyggprosjekter

Utforming av framtidsrettede skoleanlegg med varierte læringsmiljøer gjør det mulig å organisere skolens læringsarbeid på ulike måter.

I flere skolebyggprosjekter har vi arbeidet sammen med ledelse og medarbeidere i den aktuelle skole for å videreutvikle skolens pedagogiske plattform, pedagogiske modeller, organisasjonsstruktur og læringskultur slik at bygg og pedagogikk henger sammen.

Av og til skal også flere skoler slås sammen til en ny skole. Det innebærer i tillegg en omstillingsprosess og utvikling av en felles lærende organisasjonskultur.

Erfaringer viser at dersom man starter utviklingsarbeidet allerede i planleggingsfasen av skoleanlegget, lykkes man ofte med å ta de nye læringsarealene i bruk slik de var tenkt.

Norconsult kan gjennom brukermedvirkning i planleggings- og veiledningsprosesser bistå skoler i deres pedagogiske utviklingsarbeid.

For referanseprosjekter, se menyen til høyre.

 

 

 

 

Endre Ljones

Avdelingsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com