Capture 9

Hva kan vi bistå med?

Avdeling for fagområde skole og barnehage ble etablert i januar 2007 og har 12 medarbeidere med god og variert kompetanse og lang erfaring.

Vi lager planer og utredninger og bistår i tidligfaseplanlegging av konkrete byggeprosjekter i kommuner og fylkeskommuner over hele landet.

Sammen med våre 3000 kolleger i Norconsult, dekker vi alle fagområder i forhold til overordnede behovs- og strukturutredninger, tilstandsvurderinger og analyser av kapasitet og egnethet, og planlegging, prosjektering og rådgiving i konkrete byggeprosjekter.

Vi bistår også skoler, barnehager og eiere med kompetanseutvikling gjennom kurs og rådgiving. Vi legger stor vekt på koblingen mellom pedagogikk og arkitektur, og vi ser planlegging av et byggeprosjekt som en naturlig og integrert del av det pedagogiske utviklingsarbeidet.

Avdelingen har medarbeidere i Bergen, Sandvika og Kristiansand.

Endre Ljones

Avdelingsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com