Sorashogda 2 trinn b 013

Pedagogisk utviklingsarbeid

Skole og barnehage er lærende organisasjoner som stadig må endre og utvikle seg for å være i front innen sitt fagområde.

Det er krevende for ledere som skal initiere, implementere og vedlikeholde endringer, og det kan være utfordrende for de voksne som arbeider tett på barn og elever å holde seg oppdatert innen fag og pedagogisk praksis.

Norconsult har flere skoleplanleggere med pedagogisk kompetanse og erfaring som bidrar i flere kommuners pedagogiske satsinger eller utviklingsarbeid. Vi leder prosessarbeid, veileder, gir råd og er samtalepartnere.

Kommuner, enkeltskoler og barnehager som ønsker å drive pedagogisk utviklingsarbeid parallelt med planleggingen av nytt skole- eller barnehageanlegg kan få hjelp til å utarbeide en helhetlig og langsiktig plan.

Endre Ljones

 

Avdelingsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com