siv stavem
T: M: 454 01 288

Siv er utdannet cand. paed. med erfaring og kompetanse innenfor skoleplanlegging, areal- og funksjonsprogrammering, brukermedvirkning, analyse og veiledning.