Sigrid Hestnes er førskolelærer med mange års erfaring som styrer i ulike barnehager, senest i Gnist barnehage på Askøy utenfor Bergen. Hun har arbeidet mye med pedagogisk innhold i barnehagen, uteområder og fysisk utforming av barnehager.