Olav

Olav er utdannet sivilarkitekt MNAL med bred kompetanse innen byggherreorganisasjoner, skoleplanlegging og praktisk prosjektering.