Martin

Martin er lærerutdannet og har i tillegg en master i pedagogikk og skoleutvikling. Han har tidligere jobbet både på barne- og ungdomstrinnet og vært tillitsvalgt slik at han har bred kjennskap til og erfaring fra klasserommet og pedagogisk utviklingsarbeid.