eslst

Espen er tidligere skoleleder med erfaring fra grunnskolen som lærer, SFO-leder, undervisningsinspektør, rektor og enhetsleder. Undervisningserfaring fra både fådelte og fulldelte skoler.