Ljones Endre sept 2
T: M: 909 82 551

Endre er utdannet adjunkt og har i tillegg en mastergrad i skoleledelse. Han er tidligere rektor med erfaring fra grunnskole som lærer på alle trinn i grunnskolen, og har også vært lærer i spesialklasse for elever med store tilpasningsbehov og vært tillitsvalgt.