Capture5

Prosjektledelse og byggherreoppgaver

Når det er besluttet å bygge en skole eller barnehage, må det etableres en organisasjon med kompetanse og kapasitet for å sikre at prosjektet gjennomføres i tråd med målsettingene.

Norconsult kan utføre ulike roller i en slik organisasjon:

Byggherrebistand

Byggherrens rolle er å definere rammer for prosjektet når det gjelder innhold, framdrift og kvalitet, sette i gang prosesser og følge opp prosjektet underveis i form av beslutningsstøtte.

Norconsult har lang og variert erfaring i å utøve byggherrerollen, særlig innenfor offentlig sektor, med sine krav til offentlige anskaffelser.

Prosjektledelse

Prosjektlederen skal sikre at essensielle prosesser og momenter ivaretas i hele prosjektets levetid. I innledende fase kan dette omfatte brukermedvirkning, programmering og pedagogisk utviklingsarbeid. Sener er det behov for mer teknisk orientert prosjektledelse med fokus på økonomi, framdrift, HMS og kvalitet.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder skal lede og koordinere arbeidet internt i prosjekteringsgruppen, som kan bestå av ulike fag og firma.

For referanseprosjekter, se menyen til høyre.

Olav Ytre-Arne

Sivilarkitekt MNAL, seniorplanlegger
M: +47 454 04 508
Olav.Ytre-Arne@norconsult.com