Brekkasen 24

Prosesser og brukermedvirkning

Dette er en viktig del av byggeprosjektet. Et byggeprosjekt innebærer gjerne endringer i arbeidshverdagen for personalet på en barnehage eller skole.

Nye fysiske omgivelser kan medføre endrede arbeidsmetoder og samarbeidsformer, samtidig som byggeperioden kan være krevende i seg selv.

For å møte endringer og utfordringer på en god måte, er det viktig at personalet medvirker og føler eierskap til prosessen og resultatet av byggeprosjektet.

Norconsult kan gjennom sikring av brukermedvirkning i hele planleggingsprosessen, gjennomføring av kompetanseutviklingskurs og veiledningsprogrammer, bidra til utviklings- og omstillingsprosesser i personalet.

For referanseprosjekter, se menyen til høyre.

 

 

Endre Ljones

Avdelingsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com