modell skisseprosjekt2

Byggeprogram og konkurransegrunnlag

Byggeprogram

Et byggeprogram inneholder informasjon om skolens/anleggets dimensjonerende rammer som framtidige elevtall, eksterne brukere og arealomfang. Videre omtales skolens pedagogiske plattform/ pedagogiske føringer, fremtidige organisering og arbeidsmåter.

Funksjons- og arealprogrammet er grunnsteinen i byggeprogrammet, og beskriver detaljert anleggets ulike rom/soner og hvilke arealramme anlegget skal utformes innenfor.

Med byggeprogrammet får arkitekten den nødvendige  informasjonen som trengs for å kunne skape gode fysiske løsninger og sammenhenger som er i fyller skoleeiers behov/ønsker.

Konkurransegrunnlag

Et konkurransegrunnlag består vanligvis av en byggeprogramdel og en beskrivelse av konkurranseregler.

For referanseprosjekter, se menyen til høyre.

Endre Ljones

Avdelingsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com

 

 

Olav Ytre-Arne

Sivilarkitek MNAL, seniorplanlegger
M: +47 454 04 508
Olav.Ytre-Arne@norconsult.com