areal

Funksjons- og arealprogram

Funksjons- og arealprogram gir en beskrivelse av ønsket bruk, utforming og areal på alle funksjoner og rom i et forestående byggeprosjekt.

I tillegg beskrives sammenhengen mellom ulike funksjoner og hvordan de bør ligge i forhold til hverandre. Programmet inngår vanligvis i et byggeprogram og utarbeides vanligvis i tett samarbeid med brukere og eiere av anlegget.

Flere og flere kommuner velger også å utarbeide et overordnet standard funksjons- og arealprogram i kommunens barnehageplan eller skolebruksplan. Dette forenkler planleggingen av konkrete byggeprosjekter ved at en har et godt utgangspunkt og konkrete rammer for programmeringen.

For referanseprosjekter, se menyen til høyre.

 

 

Endre Ljones

Avdelingsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com