rorastoppen

Byggeprosjekter

Norconsult har lang erfaring med planlegging av barnehager og skoleanlegg. Vi kan bistå i alle faser av byggeprosjekter, fra tidlig planleggingsfase til innflytting i nye lokaler.

Medarbeidere som er tilknyttet fagområde barnehage og skole har spesielt god kompetanse på utarbeiding av byggeprogrammer og funksjons- og arealprogram, brukermedvirkningsprosesser, pedagogisk utviklingsarbeid og byggherrerådgiving.

Våre konsulenter har kompetanse innen arkitektur og pedagogikk, og gir råd og veiledning om utforming av læringsarealer og organisering av opplæringen. Ved behov kan vi hente annen nødvendig fagkompetanse fra resten av firmaets 2500 medarbeidere.

For referanseprosjekter, se menyen til høyre.

 

 

Endre Ljones

Seksjonsleder
M: +47 909 82 551
endre.ljones@norconsult.com

 

 

Olav Ytre-Arne

Sivilarkitekt MNAL, seniorplanlegger
M: +47 454 04 508 
Olav.Ytre-arne@norconsult.com